PKP Intercity
Zakład Południowy w Krakowie

EU07-060
91 51 5 140 187-3    PL-PKPIC

4E-060 / 1969
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
1R430.12.2000ZNTK Oleśnica
1R529.12.2006ZNTK Oleśnica
1R621.03.2012PESA Bydgoszcz
1P4/713.04.2017BZK Kraków