PKP Intercity
Zakład Południowy w Krakowie

EU07-055
91 51 5 140 186-5    PL-PKPIC

4E-055 / 1969
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G230.04.2003ZNTK Nowy Sącz
2R127.08.2007CM Poznań
2R231.08.2010ZNTKiM Gdańsk
2P4/306.08.2013ZNTK Oleśnica
2P4/417.04.2018BZK Kraków