PKP Intercity
Zakład Południowy w Krakowie

EU07-052
91 51 5 140 185-7    PL-PKPIC

4E-052 / 1969
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G225.07.2003ZNTK Nowy Sącz
2R122.01.2007CM Ostrów Wlkp.
2R227.10.2011ZNTK Oleśnica
2P4/323.04.2015BZK Kraków
2P4/409.04.2019BZK Kraków