PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

EU07-041
91 51 5 140 046-1    PL-PKPC

4E-041 / 1968
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G102.02.1990
1R424.02.1998ZNTK Oleśnica
1R531.07.2001ZNTK Oleśnica
1R606.04.2007CM Ostrów Wlkp.
1P4/717.04.2015CT Północny / CTU Bydgoszcz