PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

EU07-034
91 51 5 140 045-3    PL-PKPC

4E-034 / 1968
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G103.06.1985ZNLE Gliwice
1R628.02.1998ZNTK Oleśnica
1R728.06.2001ZNLE Gliwice
G216.01.2004ZNTK Nowy Sącz
2R108.02.2007CM Kraków
2P4/231.03.2015CT Północny / CTU Bydgoszcz