PKP Intercity
Zakład Południowy w Krakowie

EU07-015
91 51 5 140 179-0    PL-PKPIC

4E-015 / 1967
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G120.08.1984ZNLE Gliwice
G230.12.1997ZNTK Lubań
2R113.07.2001ZNTK Oleśnica
2R216.08.2005CM Poznań
2R322.06.2009ZNTKiM Gdańsk
2R420.12.2012PESA Bydgoszcz
2P4/522.02.2017PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.