WISKOL
CAPTRAIN Polska

4E-004 / ex. EU07-125
91 51 5 140 084-2    PL-WISKO

4E-125 / 1970
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
+++
10.03.1999
MT £ód¼
1R?02.11.2006ZNLE Gliwice
P5/231.05.2013ZNTKiM Gdańsk